بایگانی

اشکان پرسیده شده 1 هفته قبل

من ۲۹ اردیبهشت ۹۷ موفق به قبولی در تمام مراحل گواهی نامه موتور سیکلت شده ام آیا گواهی نامه ای که برای من صادر می‌شود با حجم ۲۰۰ سی سی می باشد یا ۱۲۵