بایگانی

اشکان asked 2 ماه ago

من ۲۹ اردیبهشت ۹۷ موفق به قبولی در تمام مراحل گواهی نامه موتور سیکلت شده ام آیا گواهی نامه ای که برای من صادر می‌شود با حجم ۲۰۰ سی سی می باشد یا ۱۲۵