بایگانی

سعید asked 7 ماه ago

آیا افراد تک چشم میتوانند گواهینامه پایه ۲ را دریافت کنند؟

1 Answers
Best Answer
مدیر سایت عضو سایت answered 7 ماه ago

ماده ۱-  بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروهای ۱ و ۲ ) و پایه ب ( گروه ۱ ) و ویژه :
۱-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح ۱۰/۱۲
۲- حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه .
۳- برای افراد تک چشمی حداقل قدرت بینایی ۱۰/۹ و میدان بینایی ۱۰۰ درجه ، ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه .
ماده ۲ – بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروه ۳ ) ، پایه ب ( گروه ۲ ) و پایه (( پ )) ( گروه ا ) و مجوزهای صادره در ماده ( ۳۳  ) آیین نامه :
۱-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح ۱۰/۱۴
۲- حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه
ماده ۳ – بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه پ ( گروه ۲ ) و پایه ت ( گروه ۱ و ۲ ) :
۱-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل ۱۰/۱۵ .
۲- حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه .
ماده ۴- آن دسته از بیماریهایی که نیاز به دریافت نظریه و تایید پزشک متخصص معتمد چشم را دارد :
۱-  افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه .
۲- افراد مبتلا به کور رنگی چشم .
۳- افراد مبتلا به کاتاراکت ( آب مروارید ) .
۴- افراد مبتلا به گلوکوم ( آب سیاه ) .
۵-  مبتلایان به بیماری شبکیه چشم .
تبصره ۱- ملاک ارزیابی میدان بینایی تست Confrontaion  می باشد .
تبصره ۲-  در معاینه چشم و سنجش بینایی ، رعایت موارد زیر به وسیله پزشکی الزامی است :
الف – سنجش دید ( قدرت بینایی ) باید طبق استاندارد های بین المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد .
ب – حداکثر میزان دید برای هر چشم ۱۰/۱۰ .
پ – در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از ۲ حرف را خطا نماید ، آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت تر ملاک ارزیابی قرار می گیرد .
 
ماده ۶ – موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی نامه رانندگی :
 
اول : بینایی :
۱- میدان بینایی دو چشمی کمتر از ۱۲۰ درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی .
۲- افراد مبتلا به بیماریهای ,  Homonymous hemianopia Hmianopia bitemporal  برای انواع گواهی نامه رانندگی .
۳- افراد تک چشمی دارای قدرت بینایی کمتر از ۱۰/۹ برای انواع گواهی نامه رانندگی .
۴-  افراد تک چشمی دارای میدان بینایی کمتر از ۱۰۰ درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی .
تبصره ۱ – افرادی که به تازگی یک چشم خود را از دست داده اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تک چشمی ، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند .
۵- افراد تک چشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهی نامه رانندگی پایه الف ( گروه ۳ ) ، پایه ب                       ( گروه ۲ ) ، پایه پ ( گروه ۱ و ۲ )  و مجوزهای صادره در ماده ( ۳۳ ) آیین نامه .
۶- افراد مبتلا به کور رنگی شدید ، دیپلوپیا ، (دوبینی ) و فوریای عمودی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف( گروه ۳ ) ، پایه ب ( گروه ۲ ) ، پایه پ ( گروه ۱ و ۲ ) پایه ت ( گروه ۱و۲ )  و مجوزهای صادره در ماده
 ( ۳۳ ) آیین نامه .