سلام خسته نباشد. تو پرونده ایی که بهم دادن نوشتن مدت اخذ گواهی تا یک سال تمام یعنی چی؟ یعنی فقط یه سال وقت دارم؟